fbpx

REGULAMIN

Dance Challenge Winter Online Edition

 1. ORGANIZATOR: Dance Zone Alchemia Grójec, Creatos Group Paulina Asendrych-Chałupka
 2. MIEJSCE: https://www.facebook.com/dancezone.pro – formuła online 
 3. TERMIN: 12 grudnia 2020r. (sobota)
 4.  Każdy uczestnik i opiekun (trener, instruktor) zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go.
 5.  PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA poprzez formularz dostępny na stronie www.dancezone.pro
 6. Formularz z linkiem do nagrań prosimy przesłać na maila: dancechallengeonline@gmail.com.
 7. Nagrania muszą zostać przesłane najpóźniej na 7 dni przed zawodami tj. do dn. 5 grudnia 2020r.
 8. Każde nagranie musi być podpisane: imię i nazwisko, kategoria taneczna i wiekowa. Np. Katarzyna Kowalska, solo disco dance 8-9 lat.
 9. Opłata startowa:         Solo 30 zł Duet – 40 zł 
 10. Zgłoszenia w drugiej i kolejnej kategorii tanecznej 20zł/os.
 11. Wpłat należy dokonać na konto organizatora: 

Creatos Group Paulina Asendrych-Chałupka 

ING Bank Śląski 05 1050 1025 1000 0092 0032 2056

z dopiskiem: Dance Challenge – nazwa placówki zgłaszającej

 12. Potwierdzenie opłaty wysyłane jest wraz z formularzem zgłoszenia mailowo: dancechallengeonline@gmail.com

13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach opłata startowa nie jest zwracana. 

 14. Organizator zapewnia medale i dyplomy za miejsca 1-3 oraz dyplomy uczestnictwa. 

15. Organizator zapewnia Komisję Sędziowską w liczbie 3-5 osób. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w tym łączenia kategorii tanecznych lub wiekowych. 

 

17. ORGANIZATORZY NIE WYSYŁAJĄ POTWIERDZEŃ ZGŁOSZEŃ

18. Wszelkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w regulaminie Dance Challenge Winter Online Edition zostają rozstrzygane przez organizatora i Komisję Sędziowską.

19. Przesłanie  KARTY ZGŁOSZENIA oraz nagrań wraz z opłatą jest traktowane jako udział w zawodach i jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

20. Zasady rozgrywania Dance Challenge Winter Online Edition

 • przesłanie w terminie nagrania wraz opłatą startową
 • film musi być nagrany w dowolnym, jednym miejscu bez przemieszczania się bez udziału innych zawodników (nie dotyczy duetów)
 • sędziowie będą oglądali nagrania w czasie rzeczywistym podczas transmisji live na stronie FB 
 • wyniki będą ogłaszane po każdym bloku tanecznym 
 • po zakończeniu w ciągu 5 dni zostaną wysłane medale i dyplomy

  Kategoria taneczna

  Poziom taneczny

  Czas prezentacji

  Muzyka

  Kategorie wiekowe

  Konkurencja

  Modern

  Taniec współczesny

  Basic

  Do 45 sekund

  własna

   

  DO 7 LAT,

  8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

  solo

  duet

  Medium

  do 1 min.

  Master

  Disco Dance

  Basic

  do 45 sekund

  własna

  DO 5 lat

  6-7 LAT,

   8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

  solo

  duet

  Medium

  do 1 min.

  Master

  Jazz Dance

  Basic

  do 45 sekund

  własna

  DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

  solo

  duet

  Medium

  do 1 min/-

  Master

  Hip Hop

  Basic

  do 45 sekund

  własna

  DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

  solo

  duet

  Medium

  do 1 min.

  Master

  Taniec klasyczny

  Basic

  do 45 sekund

  własna

  DO 5 LAT, 6-7 lat 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

  solo

  duet

  Medium

  do 1 min.

  Master

  Show Dance

  Basic

  do 45 sekund

  własna

  DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

  solo

  duet

  Medium

  do 1 min.

  Master

  Inne formy

  Basic

  do 45 sekund

  własna

  DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

  solo

  duet

  Medium

  do 1 min.

  Master

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach przeprowadzenia zawodów, w celach promocyjnych zawodów, a także wykorzystania danych w materiałach dotyczących Dance Challenge zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Creatos Group Paulina Asendrych-Chałupka

b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail: info@dancezone.pro

c) Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Dance Challenge Winter Online Edition przez Dance Zone Alchemia i Creatos Group Paulina Asendrych-Chałupka oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.

d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem za wyjątkiem: Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska laureatów mogą zostać upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.

f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.

g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

h)Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.

j)Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.