fbpx

Regulamin zajęć w szkole Tańca Alchemia i Freestyle Nadarzyn

 

&1. 

Zajęcia taneczne i akrobatyczne są oferowane przez firmę Creatos Group Paulina Asendrych-Chałupka z siedzibą w Nadarzynie ul. Mazurska 4 w ramach Szkoły Tańca Alchemia w Grójcu i Freestyle w Nadarzynie.  Na zajęciach obowiązuje określone ilości osób mogących brać udział w zajęciach. 

&2. 

Zapisy na zajęcia oraz cała obsługa i komunikacja w szkołach tańca odbywa się tylko przez platformę ActiveNow. W razie wątpliwości i pytań prosimy o bezpośredni kontakt z p. Pauliną Asendrych tel. 500-112-316.  

&3.

  1. Klient zobowiązuje się do terminowego uiszczenia opłat za naukę na rzecz Firmy za cały okres trwania nauki na dołączony numer rachunku.
  2. Kwota zawarta w Regulaminie Opłata za Kurs jest stała, nie podlega negocjacjom, zwrotom i dzieleniu na jednostkowe zajęcia.
  3. Od wpłat dokonanych przez Klienta po wyznaczonym w Regulaminie Opłat za Kurs terminie, Firma ma prawo naliczyć Odsetki Ustawowe.

 

&4.

Firma udziela następujących rabatów

Rabat rodzinny – 10 zł/ m-c miesięcznie na drugą osobę z rodziny

Rabat za drugi kurs – 10 zł/m-c

Rabaty udzielane są tylko osobom dokonującym wpłat terminowo.

 

&5.

Regulamin Opłat za Kurs:

Zumba Kids, Cheerleaders, Taniec Nowoczesny – 80 zł/m-c

Akrobatyka – 60 min. – 80 zł/m-c

Formacja Alchemia Flex  – 150 zł/m-c

Formacja Alchemia Fresh – 170 zł/m-c

Formacja Alchemia Joy – 150 zł/m-c

Lekcja indywidualna: disco dance, technika, jazz – 110 zł, akrobatyka 140 zł

Wejście jednorazowe: 30zł

Klient zobowiązuje się do wniesienia opłaty do 10 każdego miesiąca, od 1 września 2020r. do 30 czerwca 2021r.

 

&6.

  1. Wszelkie informacje przesyłane są do Klienta za pomocą komunikatora, sms lub na podany przez niego adres mailowy.
  2. Szkoła Tańca zastrzega sobie możliwość przekładania zajęć. Zmiany Firma dokonuje poprzez wysłanie informacji z datą i godziną dotyczącą konkretnych zajęć poprzez środki komunikacje ustalone z zainteresowanymi rodzicami (komunikator, sms, mail).

 

&7.

Odstąpienie od umowy.

  1. Oświadczenie od odstąpienia od umowy należy złożyć za pomocą systemu ActiveNow w panelu klienta. Nie przyjmujemy wypowiedzenia umowy w formie sms lub wiadomości w mediach społecznościowych (Facebook, Messenger).
  2. Obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia.
  3. Firma zastrzega sobie prawo do nie tworzenia grupy lub jej rozwiązania jeśli ilość osób w grupie będzie mniejsza niż 10.

 

&8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem Państwa danych jest firma Creatos Group Paulina Asendrych-Chałupka z siedzibą w Nadarzynie, ul. Mazurska 4, mail: paulina.asendrych@gamil.com. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie Państwa danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.