fbpx

Regulamin zajęć w  Alchemii Grójec – Strefa Tańca i Sportu 

&1. 

Zajęcia taneczne i akrobatyczne są oferowane przez Alchemia Dance Academy z siedzibą Plac Wolności 10  w Grójcu w ramach firmy Creatos Group Paulina Asendrych-Chałupka z siedzibą w Nadarzynie ul. Mazurska 4, NIP 5342255792, REGON 141582004.  

&2. 

1. Zapisy na zajęcia oraz cała obsługa i komunikacja w szkołach tańca odbywa się tylko przez platformę ActiveNow za pomocą formularza, który jest formą umowy dostępny na stronie www.dancezone.proW razie wątpliwości i pytań prosimy o bezpośredni kontakt z p. Pauliną Asendrych-Chałupka tel. 500-112-316.  Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Kursanta (lub przedstawiciela ustawowego Kursanta) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Nazwa firmy,
nazwa właściciela, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
a. posiadanie dostępu do sieci Internet;
b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu
rezerwacji;
c. posiadanie aktywnego konta e-mail.
3. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
4. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
a. naruszających dobre imię osób trzecich;
b. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
c. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
d. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
e. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

&3.

  1. Klient zobowiązuje się do terminowego uiszczenia opłat za naukę na rzecz Firmy za cały okres trwania nauki poprzez płatności elektroniczne Tpay  lub na numer rachunku ING Bank Śląski Creatos Group 
  2. Kwota zawarta w Regulaminie Opłata za Kurs jest stała, nie podlega negocjacjom, zwrotom i dzieleniu na jednostkowe zajęcia. Jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowa do szkoły tańca wynosi 50 zł od dziecka, jest ona doliczana do pierwszej płatności miesięcznej za zajęcia. 
  3. Od wpłat dokonanych przez Klienta po wyznaczonym w Regulaminie Opłat za Kurs terminie, Firma ma prawo naliczyć Odsetki Ustawowe.

 

&4.

Regulamin Opłat za Kurs:

Zumba Kids mini – 30 min. – 90 zł/m-c/1xtyg. 

Zumba Kids, Balet, Kids Cross – 45 min. 100 zł/m-c/ 1xtyg. 

Zumba Kids, Balet, Kids Cross – 45 min. 190 zł/m-c/ 2xtyg. 

Akrobatyka, Dance Mix – 60 min. – 110 zł/m-c/1xtyg. 

Stretching – 60 min. 100 zł/m-c/1xtyg. 

Akrobatyka – 60 min. – 190 zł/m-c/2xtyg. 

Akrobatyka, Jazz, Modern – 75 min. 130 zł/m-c

Formacja Alchemia Jump, Joy  – 185 zł/m-c

Formacja Alchemia Fresh – 100 zł/1x tyg./120 min. 

Lekcja indywidualna: disco dance, technika, jazz – 110 zł, akrobatyka 160 zł

Ladies, Commercial, Latino Solo,   60 min. – 120 zł 

Wejście jednorazowe: 35zł

Balet Jasieniec – 90 zł/m-c/1xtyg.

Dance Mix Jasieniec- 90 zł/m-c/1xtyg.  

Taniec Nowoczesny Jasieniec – 170 zł/m-c/2xtyg. 

Na zajęciach obowiązuje określone ilości osób mogących brać udział w zajęciach. Zajęcia taneczne do 24 osób, akrobatyka do 20 osób w grupie. 

Klient zobowiązuje się do wniesienia opłaty do 10 każdego miesiąca, od 1 września 2022r. do 30 czerwca 2023r.

 

&5.

  1. Wszelkie informacje przesyłane są do Klienta za pomocą komunikatora, sms lub na podany przez niego adres mailowy.
  2. Szkoła Tańca zastrzega sobie możliwość przekładania zajęć. Zmiany Firma dokonuje poprzez wysłanie informacji z datą i godziną dotyczącą konkretnych zajęć poprzez środki komunikacje ustalone z zainteresowanymi rodzicami (komunikator, sms, mail).

&6.

1) Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
2) Reklamacje należy składać pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@dancezone.pro.
3) Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże drogą mailową. 
4) Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

&7.

Odstąpienie od umowy.

  1. Oświadczenie od odstąpienia od umowy należy złożyć za pomocą systemu ActiveNow w panelu klienta lub na piśmie wysłane na maila: info: info@dancezone.pro. Wypowiedzenia umowy w formie sms lub wiadomości w mediach społecznościowych (Facebook, Messenger) lub ustnie nie będzie skutkowało rozwiązaniem umowy. 
  2. Obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia.
  3. Firma zastrzega sobie prawo do nie tworzenia grupy lub jej rozwiązania jeśli ilość osób w grupie będzie mniejsza niż 10.

 

&8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem Państwa danych jest firma Creatos Group Paulina Asendrych-Chałupka z siedzibą w Nadarzynie, ul. Mazurska 4, mail: paulina.asendrych@gamil.com. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie Państwa danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.