fbpx

Regulamin zajęć w  Alchemii Grójec – Strefa Tańca i Sportu 

&1. 

Zajęcia taneczne i akrobatyczne są oferowane przez firmę Creatos Group Paulina Asendrych-Chałupka z siedzibą w Nadarzynie ul. Mazurska 4 w ramach Szkoły Tańca Alchemia w Grójcu.  Na zajęciach obowiązuje określone ilości osób mogących brać udział w zajęciach. 

&2. 

Zapisy na zajęcia oraz cała obsługa i komunikacja w szkołach tańca odbywa się tylko przez platformę ActiveNow za pomocą formularza, który jest formą umowy. W razie wątpliwości i pytań prosimy o bezpośredni kontakt z p. Pauliną Asendrych-Chałupka tel. 500-112-316.  

&3.

  1. Klient zobowiązuje się do terminowego uiszczenia opłat za naukę na rzecz Firmy za cały okres trwania nauki na dołączony numer rachunku.
  2. Kwota zawarta w Regulaminie Opłata za Kurs jest stała, nie podlega negocjacjom, zwrotom i dzieleniu na jednostkowe zajęcia. Jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowa do szkoły tańca wynosi 50 zł od dziecka, jest ona doliczana do pierwszej płatności miesięcznej za zajęcia. 
  3. Od wpłat dokonanych przez Klienta po wyznaczonym w Regulaminie Opłat za Kurs terminie, Firma ma prawo naliczyć Odsetki Ustawowe.

 

&4.

Firma udziela następujących rabatów

Rabat rodzinny – 10 zł/ m-c miesięcznie na drugą osobę z rodziny

Rabaty udzielane są tylko osobom dokonującym wpłat terminowo do 10 – tego każdego miesiąca.

 

&5.

Regulamin Opłat za Kurs:

Zumba Kids, Balet, Cheerleaders, Taniec Nowoczesny, Kids Cross – 80 zł/m-c

Akrobatyka – 60 min. – 80 zł/m-c

Akrobatyka – 75 min. 100 zł/m-c

Formacja Alchemia Jump  – 150 zł/m-c

Formacja Alchemia Fresh – 170 zł/m-c

Formacja Alchemia Joy – 160 zł/m-c

Lekcja indywidualna: disco dance, technika, jazz – 110 zł, akrobatyka 150 zł

Ladies, Commercial, Latino Solo,   60 min. – 100 zł 

Pakiet Open – 400 zł

Wejście jednorazowe: 30zł

Balet Jasieniec – 70 zł/m-c

Dance Mix Jasieniec- 70 zł/m-c

Taniec Nowoczesny Jasieniec – 130 zł/m-c

Dance Mix  Goszczyn – 65 zł/m-c

Klient zobowiązuje się do wniesienia opłaty do 10 każdego miesiąca, od 1 września 2021r. do 30 czerwca 2022r.

 

&6.

  1. Wszelkie informacje przesyłane są do Klienta za pomocą komunikatora, sms lub na podany przez niego adres mailowy.
  2. Szkoła Tańca zastrzega sobie możliwość przekładania zajęć. Zmiany Firma dokonuje poprzez wysłanie informacji z datą i godziną dotyczącą konkretnych zajęć poprzez środki komunikacje ustalone z zainteresowanymi rodzicami (komunikator, sms, mail).

 

&7.

Odstąpienie od umowy.

  1. Oświadczenie od odstąpienia od umowy należy złożyć za pomocą systemu ActiveNow w panelu klienta lub na piśmie wysłane na maila: info: info@dancezone.pro. Wypowiedzenia umowy w formie sms lub wiadomości w mediach społecznościowych (Facebook, Messenger) lub ustnie nie będzie skutkowało rozwiązaniem umowy. 
  2. Obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia.
  3. Firma zastrzega sobie prawo do nie tworzenia grupy lub jej rozwiązania jeśli ilość osób w grupie będzie mniejsza niż 10.

 

&8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem Państwa danych jest firma Creatos Group Paulina Asendrych-Chałupka z siedzibą w Nadarzynie, ul. Mazurska 4, mail: paulina.asendrych@gamil.com. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie Państwa danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.